לוגו אושר עד קישור לדף הבית

מדיניות אתר

אושר עד – מדיניות הפרטיות והשירות *הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד*
 1. כללי
  1. .מרב מזון כל בע"מ הינה הבעלים והמפעילה של רשת המרכולים "אושר עד", וכן כל מותג אחר אשר יצורף מעת לעת לרשת "אושר עד" בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מרב מזון כל בע"מ (להלן "אושר עד" או "החברה") .החברה מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה, הן בחנויות החברה, והן של המשתמשים בשירות משלוח חשבונית דיגיטלית ו/או הנכנסים לאתר המופעל על ידי החברה ובבעלותה בכתובת www.osherad.co.il (להלן "האתר") וכן למשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו ו/או לשירותים אחרים כפי שיפורטו להלן (להלן "המשתמשים" או" המשתמש").
  2. מטרות מדיניות הפרטיות והשירות זו (להלן – "המדיניות") הן: להסביר את האופן שבו משתמשת החברה במידע האישי שנמסר לה על ידי המשתמשים בעת השימוש באתר ו/או בשירות החשבונית הדיגיטלית או באמצעי המדיה הדיגיטלית של החברה (פייסבוק, אינסטגרם וכיו"ב), בעת הצטרפות למועדון הלקוחות, הרשמה לניוזלטר, העברת פניה לשירות הלקוחות, בעת מסירת מידע במסגרת מבצעים, הטבות וקמפיינים (להלן יחד "השירותים"). להציג את התנאים החלים בשירותים אלה.
  3. תקנון האתר (תקנון האתר) מהווה חלק בלתי נפרד מהמדיניות ויש לעיין בו טרם השימוש באתר. למען הנוחות, המדיניות והתקנון ייקראו יחד "תנאי החברה".
  4. לשנות מעת לעת את תנאי החברה, בין היתר, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים מהותיים כאמור יעודכנו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר ו/או בקישור המתקבל בעת פתיחת החשבונית הדיגיטלית, לפי העניין וסוג השירות .שימוש באתר ו/או בשירות חשבונית דיגיטלית ו/או בכל שירות אחר כפוף למדיניות העדכנית באותה העת ויעיד על הסכמתך לתנאיה.
 2. רישום ומסירת מידע אישי
  1. חלק מהשירותים טעונים מסירת מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, פרטי אמצעי תשלום, מיקומך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך, מידע על מוצרים שרכשת או בהם התעניינת, העדפותיך, עמודים בהם התעניינת, העדפות רכישה, הרגלי קניה, השימוש שהנך עושה בשירותים וכיו"ב.מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך לקבל את השירות הרלוונטי ובהסכמתך החופשית. אולם, ככל שלא תמסור מידע רלוונטי נדרש, לא תוכל ליהנות משירותינו. כך למשל, בשירותים הבאים נדרשים פרטי המידע כדלקמן:
   • יצירת קשר באתר – כדי להשיב לפנייתך ולבררה נדרשים לנו שמך, פרטי קשר לחזרה, תוכן פנייתך וכן היסטוריית הודעות קודמות שעוזרת לנו לנהל ביקורת על הטיפול והשירות שתקבל.
   • הצטרפות לשירות החשבונית הדיגיטלית – שירות זה מאפשר למי שבחר בכך ומעדיף לקבל חשבוניות על רכישות באופן נוח לנייד. ההצטרפות לשירות כרוכה במסירת מספר טלפון נייד. כמו כן, אנו נאסוף ונשמור מידע הקשור לרכישות אשר בוצעו על ידך.
   • מידע שתמסור בעמוד שלנו ברשתות חברתיות או באמצעות קמפיינים – גם מידע מסוג זה מכוסה במדיניות זו. מידע כזה יכול לכלול הבעת עניין במבצעים מסוגים שונים, פנייה בענייני שירות, שאלות או בקשות שתפנה אלינו וכן את פרטיך המקושרים לחשבון הרשת החברתית או האתר ממנו או דרכו פנית אלינו או פרטי התקשרות הנוגעים לטלפון הנייד או לפרטי המשתמש שלך באמצעי התקשורת השונים, כגון WhatsApp.
   • מידע שתמסור לנציגי השירות שלנו, לרבות באמצעות כלים דיגיטליים – מדיניות פרטיות זו תחול על כל מידע אישי שנקבל ממך דרך כלים מסוג זה, לרבות הודעותיך ותוכנן. בנוסף, ראה לעניין זה גם את סעיף 3.11 להלן.
   • שליחת קורות חיים והגשת מועמדות לעבודה – ככל שתגיש מועמדות לעבודה בחברה במסגרת האתר שלנו, נבחן את קורות החיים שלך והפרטים שתמסור לנו במסגרת בחינת מועמדותך ושיפור מאמצי גיוס העובדים אצלנו.
   • כל מידע אחר שיידרש לצורך מתן השירותים נשוא מסמך זה, כפי שיתעדכנו מעת לעת, ויימסר על ידך או בנוגע אליך במסגרת או בקשר עם השירותים.
   הנך מתחייב כי המידע שתמסור במסגרת השירותים הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי תמסור מידע בשמך ועבורך בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש וכדין.
 • מטרות השימוש במידע
  1. המידע שתמסור ו/או אשר ייאסף אודותיך במסגרת השירותים יישמר על ידי החברה, וישמש את החברה למטרות הבאות:
   • – בראש ובראשונה, כדי לספק לך את השירותים הרלוונטיים;
   • – ניהול מועדון הלקוחות;
   • – דיוור ישיר, שמירה על קשר עם הלקוח ועריכת סקרים ומשובים;
   • – ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות והתאמת חווית המשתמש באופן אישי ללקוח;
   • – לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, טיוב והעשרת נתונים;
   • – לדיוור מסרים שיווקיים ופרסומיים המתואמים אישית, בכל אמצעי דיגיטלי, לרבות באתר, באמצעי המדיה החברתית השונים, במסגרת מועדון הלקוחות של החברה, ניוזלטר, דוא"ל ומסרונים;
   • – לשם שיפור השירות, הגנה על משתמשים ואחרים, ולשם אבטחת השירותים;
   • – לשם אכיפת תנאי התקנון וכאשר הדבר נדרש לפי דין;
   • – לצורך ניהול האתר, טיוב והרחבת הפעילות המסחרית והשיווקית דרכו;
   • – לשם התגוננות משפטית עתידית ולצורכי תיעוד ובקרה;
   • – שיפור המוצרים, המבצעים והתכנים של החברה;
   • – גיוס עובדים, בחינת קורות חיים וכיו"ב.
   • – לצורך מתן מענה לפניות שיועברו לשירות הלקוחות
  2. בנוסף, החברה רשאית למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. ככלל, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה ובהתאם לדין, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה, לרבות מידע מותאם לצרכי המשתמש על פי פילוח הנתונים ועיבודם. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות, כמפורט בסופה של מדיניות זו ,או באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה הנשלחתככל שתשלח הודעת דיוור כזו.
 • Cookies
  1. לידיעתך – האתר משתמש בעוגיות (להלן– "Cookies" ו/או "עוגיות(" לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע אותו אתה מוסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, למען אימות פרטים, לשם שיפור חווית הגלישה שלך, תוך התאמת האתר להעדפותיך האישיות, להקל על גלישתך באתר, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
  2. .עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות תשמרנה על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן, יכול והעוגיות תשמורנה אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע הנאגר בהם.
  3. האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- ,Google Analytics העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה. למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת –https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies/.
  4. אם אינך מעוניין לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך, נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
  5. בנוסף, אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי הלוג מראה איך נעשה שימוש בעמוד מסוים, למשל נתונים על הקלקות ומשך שהיה בעמוד מסוים, וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך. אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, מעקב אחר תעבורת הגולשים וכיו"ב.
  6. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע מוגבל מהמכשיר הנייד לצורך הצעת שירותים דרכו. מידע כאמור עשוי לכלול את סוג המכשיר, זיהוי המכשיר (ID), חותמות תאריך וזמן של שימוש באתר, נתונים על אירועים שהתרחשו במכשיר כגון קריסות, פעילות מערכת, הגדרות חומרה, סוג דפדפן, שפת דפדפן ועוד. בנוסף, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיית מבוססת מיקום, על מנת לסייע לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים מצטברים, אולם לא נשתמש במידע אישי אשר יכול לזהות אותך לצרכים אלו.
  7. שירותי צדדים שלישיים וצ'אט עם נציג וירטואלי3.11 בנוסף לאמור לעיל, השירותים שלנו עשויים לכלול אפשרות לאפשר התחברות, שיחוח (צ'אט) או התחברות דרך מפעילים וצדדים שלישיים, כדוגמת באמצעות חשבונך ברשת חברתית, תוכנות התכתבות (למשל,WhatsApp  ואחרים) ובוט מסוגים שונים שעשויים להופיע במסגרת השירותים שלנו ואף באתרים של חברות וגורמים אחרים. ככל שתבחר לתקשר, להזדהות או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכנות צד שלישי כאמור, הדבר נעשה על אחריותך הבלעדית בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים. אנו ממליצים לך לוודא שקראת ושהנך מסכים לשימוש של גורמים אלה במידע שלך בטרם תיצור עמם או דרכם קשר. מידע שיציג הבוט (או כלים דומים) מובא לשם הנוחות בלבד. איננו מתחייבים ואיננו אחראים לדיוק ונכונות הפרטים שיוצגו באמצעותו.
 • מסירת מידע אישי לצד שלישי
  1. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
   1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו;
   2. לנותני שירות צד ג' ושותפים, וזאת על מנת שיסייעו לנו בפעולותינו העסקיות ועל מנת שנוכל לספק את שירותינו לך ולמשתמשים אחרים באופן מיטבי. מידע כאמור עשוי להיות מועבר גם לספקים במדינות אחרות, לרבות בארה"ב;
   3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;
   4. כשהדבר נדרש לאכיפת תנאי החברה ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו ו/או בכל אמצעי אחר, פעולות המנוגדות לתנאי החברה או הדין;
   5. במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך;
   6. בשל צו שיפוטי המורה לחברה, למסור את המידע לצדדים שלישיים;
   7. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
   8. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע האישי נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של עובדי החברה ו/או מי מטעמה ו/או של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
   9. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, לרבות במקרה של מכירה, חדלות פירעון, מיזוג, רכישה או כל אירוע תאגידי דומה או במהלך בדיקה הנוגעת למקרים אלה;
   10. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
 • אבטחת מידע
  1. החברה נוקטת מאמצים מסחריים סבירים כדי להגן על פרטיות המשתמשים וסודיות הנתונים אשר נמסרו לה, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה. אולם, אף אתר אינו בטוח ב 100% ואין ביכולתה של החברה למנוע שיבושים, תקלות או אירועי דומים באופן מוחלט. ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו כתוצאה מכך למשתמש ו/או למוסר המידע, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
  2. אין ולא תהיה לחברה כל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתמשי השירותים הדיגיטליים ו/או האתר ו/או משתמשי המדיה החברתית, לרבות למשתמשי החשבונית הדיגיטלית עקב חיבור למי מאלה. על כל משתמש לנקוט באמצעי הגנה מפני חדירת וירוסים למתקנים ולציוד שבאמצעותם הוא יתחבר לאתר ו/או לכל אחד מהשירותים הדיגיטליים שיינתנו לו על ידי החברה ואין לחברה כל אחריות לחיבור כאמור או לנזק שייגרם עקב כך למשתמש.
 • תכנים וקישורים
  1. החברה אינה אחראית על הקישורים שיופיעו באתר או בשירותים, או למוצרים ופרסומים של צדדים שלישיים שעשויים להופיע בו.
  2. המידע המפורסם באתר ו/או בכל אמצעי דיגיטלי שהחברה תעשה בו שימוש ו/או במדיה החברתית ו/או בכל פרסום דיגיטלי בו תעשה החברה שימוש נתון לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה בכל עת, ובכלל זה מידע לגבי מבצעים ו/או הטבות שונות למשתמשי האתר ו/או ללקוחותיה, מידע בנוגע לחנויות החברה, שעות הפתיחה שלהן וכדומה. כמו כן, תהיה החברה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל כל פרסום ו/או מבצע ו/או הטבה מכל מין וסוג שהוא ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה בקשר לכך. המשתמש פוטר מראש את החברה מכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לו עקב שימוש במידע המפורסם באתר ו/או בכל אמצעי דיגיטלי אחר ו/או במדיה החברתית, לרבות עקב טעות או אי דיוק שנפלו בהם, ומוותר מראש על כל תביעה או טענה או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה מכל מין וסוג בקשר לכך.
 • יצירת קשר בנושא פרטיות
  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מההחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, או לחילופין ניתן לפנות באמצעות כתובת הדוא"ל שבסעיף 7.2 להלן.
  2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע לתנאי החברה ולמדיניות בפרט, או אם ברצונך לעיין, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך כאמור לעיל, אנא שלח דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות בכתובת –[email protected].
  3. בפנייתך יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ודוא"ל ליצירת קשר, ופירוט בקשתך. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
 • שונות
  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים, לרבות, אך לא רק, סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, זכויות הפצה, זכויות מוסריות, זכויות בפרסום ושיווק, קודים, עיצוב האתר, הצגת התכנים ותוכנם, טקסטים, תמונות, זכויות במידע, בארכיב, וכל קניין רוחני אחר המצוי באתר ו/או הנובע ממנו ו/או המתייחס אליו, שייכים במלואם, ללא הגבלה ובאופן בלעדי לחברה ו/או לצדדים שלישיים אשר הסמיכו את החברה לעשות בהם שימוש.
  2. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר, השירותים ו/או מסמך זה הינו הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בעניינים אלו תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל.
עודכן לאחרונה: מרץ 2023